आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-5
चिखली
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 6-7 ,  29-31
कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, भोसरी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 8-13
निगडी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 14-17 ,  25-26
प्राधिकरण
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 18-23
चिंचवड
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 24-24 ,  42-45
पिंपरी कॅम्प
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 27-28 ,  38-41
नेहरूनगर पिंपरी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 32-36
दिघी रोड, भोसरी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 37-37 ,  61-64
एम.आय.डी.सी., भोसरी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 46-48 ,  54-55
नविन मनपा शाळा इमारत, थेरगाव (1)
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 49-53
नविन मनपा शाळा इमारत, थेरगाव (2)
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 56-60
रहाटणी
 
प्रभाग क्रमांक 35 जागा अ (भोसरी गावठाण) या प्रभागातील विजयी उमेदवारांची माहिती
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ३५ अ पोटनिवडणूक २०१३- सायं.5.30 पर्यंत झालेल्या मतदानाची आकडेवारी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ३५ - मतदान केंद्रांची यादी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ३५ - अंतिम मतदार यादी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ३५ - प्रारूप मतदार यादी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२- उमेदवारांना मिळालेली मते
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Pimpri Chinchwad Municipal Corporation General Elections 2012 (पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL      
eXTReMe Tracker